h_keijser_bij_schilderij.jpg
H. Keijser. Foto door Cas Oorthuys
Stichting H. Keijser
De Stichting H. Keijser is door H. Keijser kort voor zijn overlijden in 1988 opgericht.

In de notariële akte liet H. Keijser de doelstelling van de stichting als volgt vastleggen: "De bevordering van de studie van de cultuurgeschiedenis van de rammelaar en de ratel instrumenten zoals deze vanaf de oudste tijden in alle culturen voorkomen, met als zwaartepunt de studie van de rammelaar als verschijnsel in de christelijke wereld, in het bijzonder in verband met de magische, symbolische en sacrale betekenis van de granaatappel zoals deze met name tot uiting komt in zijn op het Oude Testament gebaseerde toepassingen sinds de zestiende eeuw en anderszins."

Dit doel wordt nagestreefd door de instandhouding van de collectie en het toegankelijk maken van de collectieinformatie voor het publiek en voor wetenschappelijk onderzoek.

De Stichting zet zich in om de verzameling en het gedachtegoed achter de verzameling van H. Keijser voor toekomstige generaties te bewaren en bekend te maken, participeert in tentoonstellingen, geeft bruiklenen aan musea en heeft hiernaast sinds 2010 een begin gemaakt met de publicatie van de collectie op het internet via de website collectie Keijser.


contact | privacy | voorwaarden | colofon
lang: 1/stichting